Epilepsikampanje i Kina viser positive resultater

Oda Riska Om forfatteren
Artikkel

Epilepsi er den vanligste alvorlige nevrologiske sykdommen i verden og affiserer rundt 50 millioner mennesker. Inntil 90 % av epileptikere i u-land får ingen eller kun dårlig behandling. En kampanje på landsbygda i Kina for å øke kunnskap om og behandling av epilepsi har vist noen positive resultater.

Halvparten av Kinas befolkning mener epileptikere ikke burde være i arbeidslivet. Illustrasjonsfoto AGE/GV-Press/NordicPhotos

Kampanjen var en del av Verdens helseorganisasjons Global Campaign Against Epilepsy, i samarbeid med Kinas helsedepartement (1). Kampanjen vektla informasjon om årsaker og behandling av epilepsi i massemediene, undervisning og gruppediskusjoner for pasienter og deres familier samt informasjon til lærere og undervisning for leger. Pasienter ble oppfordret til å oppsøke helsevesenet for å få gratis vurdering og eventuelt behandling. Målet var å øke andelen epileptikere som fikk god behandling, øke kunnskap om epilepsi i samfunnet og redusere stigma rundt sykdommen.

Epidemiologiske spørreundersøkelser ble utført før (i 2000) og etter (i 2004) kampanjen. Det var ingen signifikant forskjell i prevalens av aktiv epilepsi ved de to tidspunktene, men det var en vesentlig forskjell i andelen pasienter med aktiv epilepsi som fikk behandling. I 2000 fikk kun 37,4 % behandling i uken før spørreundersøkelsen, mens dette hadde økt til 50,2 % etter kampanjen.

– Resultatene av denne studien tyder på at kampanjen var effektiv, reduserte andelen epileptikere som ikke får behandling, og er gjennomførbar i landlige Kina, sier førsteforfatter, Wenzhi Wang.

Det er mye stigmatisering rundt epilepsi i Kina, som i mange u-land. Rundt halvparten av Kinas befolkning mener at epileptikere ikke burde være i arbeidslivet.

– Epilepsi er ofte ikke sett på som en «vanlig» sykdom, men som galskap. Derfor er det veldig viktig å øke kunnskap om epilepsi og spre informasjon i samfunnet, sier Wang.

– Studien var av verdi fordi den økte lokalsamfunnets kunnskap om epilepsi og om at sykdommen kan behandles, konkluderer Wang.

Anbefalte artikler