To presidentkandidater

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

– Valgkomiteen har ikke startet den formelle innhentingen av navn på kandidater, men det har allerede meldt seg to presidentkandidater.

Ottar Grimstad leder valgkomiteen. Foto Legeforeningen

Det forteller Ottar Grimstad, valgkomiteens leder. Før årsskiftet meddelte president Torunn Janbu at hun gjerne tar to år til ved roret i Legeforeningen. Allmennlegeforeningens leder, Jan Emil Kristoffersen, meddelte like etterpå Allmennlegeforeningens landsråd at han også stiller seg til rådighet for landsstyret som presidentkandidat.

– Er dette den tidligste annonseringen av kandidaturer valgkomiteens leder er kjent med?

– Jeg kjenner i alle fall ikke til noen tidligere annonsering, sier Grimstad.

Valgkomiteen består i tillegg til Grimstad av Lars Eikvar og Anne Kristine Fagerheim.

– Vi har vært i funksjon siden landsstyremøtet i 2007 i den forstand at vi har vært til stede ved aktuelle møter og samlingsplasser for å merke oss aktuelle kandidater, forteller Grimstad.

Komiteen sendte nylig ut brev til alle organisasjonsledd med oppfordring om å foreslå kandidater til vervene som både president, visepresident og sentralstyremedlemmer. I tillegg kan alle medlemmer også komme med forslag. Valgkomiteen vil lage en sammenstilling over foreslåtte kandidater og sende den til landsstyremedlemmene to uker før landsstyremøtet. Selve forslaget fra valgkomiteen vil ikke bli gjort kjent før under landsstyremøtet i juni.

– Hvilke tidsfrister er det for innmelding av kandidater?

– Fristen for å melde inn kandidater til oss er 1. april. Forslag på kandidater kan gjerne sendes til meg på e-post ottar.grimstad@gmail.com, avslutter valgkomiteens leder.

Anbefalte artikler