Norsk på engelsk

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet publiseres alle artikler på norsk, og slik vil det forsatt være. Å bidra til å vedlikeholde og utvikle et godt norsk medisinsk språk er en av våre prioriterte oppgaver. Samtidig har mange av artiklene et innhold som kan ha internasjonal interesse. I 2007 gjennomførte vi et pilotprosjekt der enkelte artikler ble oversatt til engelsk. Fra 2008 har dette vært et tilbud til alle som publiserer vitenskapelige artikler i Tidsskriftet. Redaksjonen arbeider nå for å få informasjon om at artiklene finnes både på norsk og engelsk inn i medisinske databaser, bl.a. i Medline.

Anbefalte artikler