Til ettertanke

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Helander, E.

  Children and violence

  The world of the defenceless. 334 s, tab, ill. New York, NY: Palgrave Macmillan, 2008. Pris GBP 60

  ISBN 978-0-230-57394-9

  Overgrep mot og misbruk av barn har foregått og foregår fortsatt innen alle kulturelle, religiøse og økonomiske grupperinger, men dette ble ikke erkjent av den medisinske verden før i 1960-årene. Nylig har også norske aviser hatt oppslag om omfanget og om tendensen til underrapportering og -prioritering. Med dette som bakgrunn er denne solide faglige og empiriske fremstillingen av situasjonen for verdens barn, deres forsvarsløshet og fysiske og mentale senskader, helt betimelig. Dette angår ikke bare leger, det angår alle som arbeider med barnas beste for øye.

  Forfatteren er svensk, lege fra 1953. Han bygger på sine omfattende praktiske og teoretisk kunnskaper og erfaringer fra 30 års arbeid med rehabilitering av funksjonshemmede i mange land og fra arbeid i lokale og internasjonale organisasjoner (bl.a. WHO og FN).

  I seks kapitler redegjøres det for problemet i hele dets bredde: De foreldreløse og/eller institusjonaliserte barnas situasjon (med skremmende bilder fra ulike institusjoner), nevrobiologiske og andre følger av omsorgssvikt og voldens årsaker – og ikke minst er det en beskrivelse av tjenesteoppbygging og gode retningslinjer for forebyggende intervensjoner. Det er mer enn 600 referanser til rapporter, artikler, internasjonale konvensjoner og programmer for å bidra til endring. Likevel er situasjonen fortsatt slik at mer enn en milliard barn i utviklingsland opplever omsorgssvikt relatert til fattigdom i en grad som får alvorlige følger for deres videre utvikling og funksjon. Fra utviklede land er det bl.a. dokumentert at underholdningsindustrien, ikke minst TV og spesielt videospill, er med på å aktivere negativ og voldelig atferd.

  Dette er kort sagt en faglig overbevisende fremstilling av et emne som vi alle bør sette oss inn i, enten vi er leger, foreldre eller besteforeldre. Ikke minst kan vi tenke over hvordan vi kan bidra til en mindre voldelig utvikling i vårt eget samfunn.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media