Minneord

Knut Bjøro Om forfatteren
Artikkel

Overlege dr.med. Ottar Lunde døde uventet, 71 år gammel, fra sin kjære Kirsten 26.11. 2008. En ener i klinisk forskning har forlatt oss.

Ottar Lunde tok sin legeutdanning i Göttingen, men han fikk aldri lyst til å bli en Fritz eller tysk Geheimrat. Det sto klart for ham at han ville være lege i Norge, og det var med idealisme og entusiasme han som ung tjenestegjorde i Nord-Norge i perioden 1965 – 69. I årene som fulgte var spesialistutdanningen krevende, ikke minst for familien, på flyttefot mellom sentrale sykehus. Lunde begynte i 1973 ved Rikshospitalets kvinneklinikk og ble en særdeles dyktig og kjær medarbeider. Foruten å bli avdelingens suverene operatør, med pasientens omsorg og trygghet i sentrum, hadde han evne til å følge opp tekniske fremskritt i sin kirurgiske spesialitet. Studenter og yngre leger ble glad i denne legen som, uten lønnskrav, underviste og veiledet med vennlig interesse, alltid i godt humør.

Tidlig ble han engasjert i klinisk forskning, Det var et vanskelig felt han bega seg inn på – det dreide sg ikke bare om kvinnens tilstand og behandlingsmuligheter, men om langsiktig oppfølging av fremtidig funksjon. Med hans utholdenhet og kritiske krav til vitenskap ble det en doktorgrad av høy klasse, og han fortsatte sine undersøkelser med flere postdoktorale publikasjoner inntil sine siste levedager. Ottar Lunde var ikke karrierebevisst, først og fremst var det pasientenes ve og vel som preget hans livsverk.

Foruten å skape et meget harmonisk hjem i Oslo, med preg av kunst og kultur, ble han hytteeier i Søndre Land med stor egeninnsats. Lagånd og lojalitet var egenskaper som passet utmerket til elgjegerlaget. Han ble en elgjeger av klasse, og det holdt ham aktiv lenge. Sosialt ble han sine venners venn.

Anbefalte artikler