KUNNGJØRINGER

Artikkel

Årsmøte i Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening avholder sitt ordinære landsrådsmøte torsdag 23.4. 2009, kl 15 på Hotel Røros. Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet i årsmøtet, må melde slike snarest mulig, senest innen 15.3. 2009 til: Norsk overlegeforening, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo.

Anbefalte artikler