S. Sollid og medarbeidere svarer:

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Per Størsets kritikk av de publiserte skandinaviske retningslinjene for prehospital håndtering av alvorlige hodeskader er berettiget. Han peker på et generelt problem i vekting og tolking av forskningsresultater i prosessen med utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer. En slik prosess har flere faser, og vurderingen og vektingen av de ulike studiene som legges til grunn er ofte komplisert, som i dette tilfellet.

  I våre retningslinjer mener vi det er vist en gunstig effekt på sluttresultatet ved bruk av hypertone infusjoner hos hypotone pasienter med alvorlig hodeskade, og anbefaler dette brukt ved alvorlig hodeskade og hypotensjon. Bakgrunnen for denne påstanden er, slik Størset helt riktig påpeker, ikke tilstrekkelig dokumentert ved henvisning til Vassar og medarbeideres studier. Vi beklager at sammenfatningen av studiene er angitt som metaanalyse.

  I samsvar med de publiserte internasjonale retningslinjer for prehospital håndtering av hodeskader skal anbefalingen være å bruke isotone væsker, med hypertone væsker som en mulighet (1).

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media