Diagnostikk av tidlig prostatakreft

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Forhøyet verdi av prostataspesifikt antigen (PSA) er en grunn til å henvise til urolog for mistanke om prostatakreft, men verken denne eller andre markører er spesielt godt egnet til å påvise sykdom tidlig.

Prostata vokser med alderen hos de fleste menn. Dette kan gi vannlatingsplager. Prostataveksten er ofte godartet, men kan også være et tidlig tegn på begynnende kreftutvikling. Peder Gjengstø har gått gjennom et klinisk materiale som omfattet 872 pasienter der det var mistanke om tidlig prostatakreft. Han har studert PSA-verdi og verdi av andre markører, vekst av prostata og hvor mange vevsprøver som bør tas for å få en god vurdering.

Gjengstø viser at hovedårsaken til at en pasient henvises til urolog er forhøyet PSA-verdi, ikke vannlatingsplager. Men verken PSA eller andre kjente markører er særlig godt egnet for å påvise tidlig prostatakreft.

Han har også undersøkt godartet vekst av de forskjellige sonene i prostata ved hjelp av ultralydmålinger. Det er kjent at overgangs-/sentralsonen vokser med alderen. Gjengstøs undersøkelser indikerer at også andre deler av prostata («periferisonen») vokser.

Det er ingen konsensus i fagmiljøene om hvor mange vevsprøver som er nødvendig og hvor i prostata disse skal tas. Antallet vevsprøver kan variere fra to til over 20. Gjengstø konkluderer med at seks vevsprøver kan være nok hos eldre pasienter som ikke er kandidater for kurativ behandling.

Han forsvarte avhandlingen Diagnosis of early prostate cancer. A clinical evaluation for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 27.11. 2008.


PSA: Prostataspesifikt antigen er et protein som produseres av celler i prostatakjertelen. Økte PSA-nivåer i blodet kan være et tidlig tegn på prostatakreft.

Anbefalte artikler