Hjemmebesøk gir bedre helse hos nyfødte i u-land

Oda Riska Om forfatteren
Artikkel

En studie fra rurale områder i Bangladesh viser at besøk av helsearbeidere i hjemmet kan bedre nyfødtes helse og gi økt overlevelse i utviklingsland (1).

Helsearbeiderne, kvinner som hadde fullført grunnskolen, fikk 36 dagers opplæring ved et lokalt sykehus. De evaluerte amming og symptomer på sykdom ved fødselen og to, fem og åtte dager etter fødselen ved hjelp av en algoritme. Nyfødte med symptomer på alvorlig sykdom ble henvist til det lokale sykehuset.

Helsen til 395 nyfødte ble evaluert. Innen 12 timer ble de nyfødte også undersøkt av lege, og disse evalueringene ble brukt til å validere helsearbeidernes identifisering av symptomer. Helsearbeiderne identifiserte alvorlig sykdom med en sensitivitet på 73 % og en spesifisitet på 98 % . Positiv og negativ prediktiv verdi var henholdsvis 57 % og 99 %.

Liknende resultater når det gjelder eldre barn er vist tidligere, men det finnes lite dokumentasjon på nøyaktigheten av helsearbeideres vurdering av barn i første leveuke. Fire millioner nyfødte dør hvert år, noe som utgjør 38 % av alle dødsfall hos barn under fem år. 75 % av nyfødtdødsfallene finner sted i løpet av første leveuke.

– Helsearbeiderne identifiserte med høy validitet barna med alvorlig sykdom som trengte sykehusbehandling. Bekreftelse og behandling av sykdom i hjemmet, inkludert hensvisning av alvorlig syke barn til sykehus, er en lovende strategi for å bedre nyfødtes helse i utviklingsland, sier førsteforfatter Gary L. Darmstadt.

Anbefalte artikler