Feil om eutanasi i Nederland

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lars Johan Materstvedt & Reidun Førde hevder i sitt leserinnlegg i Tidsskriftet nr. 2/2009 at Peter F. Hjort tar feil når han hevder at «pasienten (og/eller pårørende) skal «ønske» eutanasi eller legeassistert selvmord». Materstvedt & Førde mener at pårørende ikke har noen slik rolle, snarere tvert imot. I Nederland og Belgia er det bare pasienten selv som kan sette frem en forespørsel om eutanasi (1).

  Den kongelige nederlandske legeforening utgir med jevne mellomrom grundige statistikker over hvilke former for eutanasi som har vært utført. Det har i disse årbøkene – i hvert fall til min siste fra 1996 – alltid vært anført at ca. 30 % av tilfellene av aktiv eutanasi har vært utført uten at pasienten «explicitly» har bedt om det. Det må jo bety at det er omgivelsene, dvs. lege, pleiepersonell og sannsynligvis også de pårørende, som har ment at det forelå «en uutholdelig og/eller håpløs situasjon, meningsløs lidelse osv.». Legen(e) tar selvfølgelig avgjørelsen, men å hevde at de pårørende ikke har noe å si, er vel tvilsomt (2). Og Materstvedt & Førdes formulering «snarere tvert imot» kan jeg ikke se det er dekning for.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media