Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Ultralydundersøkelse i uke 18 gjør at stadig flere fostre med utviklingsavvik oppdages, men det fører ikke til økt antall svangerskapsavbrudd.

Kristin Offerdal. Foto Morten Dreier, Nasjonalt Senter for Fostermedisin (NSFM)

Kristin Offerdal ved Nasjonalt senter for fostermedisin har gjort en prospektiv oppfølgingsundersøkelse av gravide undersøkt i perioden 1987 – 2004, med nesten 50 000 fødsler.

– Det ble registrert 113 tilfeller av klumpfot og 101 tilfeller av leppe-gane-spalte hos fostre/barn i perioden. I begge tilfeller forelå det en forbedret oppdagelsesrate over tid.

Det ble registrert 88 tilfeller av Downs syndrom i perioden. Av disse ble 43 % oppdaget hos fosteret – 29 % ved ultralydundersøkelse og bare 14 % ved fostervannsprøve tatt fordi mor var 38 år eller eldre. Det var uendret oppdagelsesrate over tid for Downs syndrom, noe som viser at ultralydundersøkelse i uke 18 ikke er egnet til å påvise syndromet, forteller Offerdal.

– Generelt økte antall funn påvist ved ultralyd i denne 18-årsperioden, samtidig som antall svangerskapsavbrudd på grunn av utviklingsavvik gikk ned. Fagområdet fostermedisin og god oppfølging og veiledning av gravide med funn har vært avgjørende, sier hun.

Offerdal forsvarte avhandlingen Improved ultrasound imaging of the fetus and its consequences for severe and less severe anomalies for ph.d.-graden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 12.12. 2008.


Ultralyd: Alle gravide får tilbud om ultralydundersøkelse rundt uke 18 i svangerskapet. Hensikten med undersøkelsen er å bestemme termin, antall fostre og morkakens leie og å undersøke fosterets anatomi.

Anbefalte artikler