Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Tom Sundar

I dette nummeret

Nyheter

Ragnhild Ørstavik
Ragnhild Ørstavik

Medisin og vitenskap

Hans Rostad
Anne Naalsund
Randi Jacobsen
Trond Eirik Strand
Jarle Norstein
Sverre Rørtveit
Eivind Meland
Ellen Holtan Folkestad*
Mads Gilbert
Jon Erik Steen-Hansen
Kjetil Søreide
Christoph Ansorge
Per Øgreid
Petter C. Borchgrevink
Pål Klepstad
Ulf E. Kongsgaard
Stein Kaasa
Gunnar Erikssen
Johan Bodegard
Jan Erikssen
Asbjørn Støylen
Knut Bjørnstad
Mogens Jensenius
Kristian Løvås
Yngvild Skåtun Hannestad

Profesjon og samfunn

Erling Iveland
Jørund Straand
Jostein Grytten
Irene Skau
Rune Sørensen
Olaf G. Aasland
Jostein Grytten
Irene Skau
Rune Sørensen
Olaf G. Aasland
Knut Steen
Steinar Hunskår
Mons Lie
Sidsel Graff Iversen
Grethe S. Tell
Inger Njølstad
Bernt Lindtjørn
Mons Lie
Steinar Solberg
Øyvind Urnes
Per Anders Øien

Kommentar og debatt

Lars Slørdal
Tarjei Rygnestad
Jan Tore Gran
Carl Ditlef Jacobsen
Terje P. Hagen
Oddvar Kaarbøe
Hans Kristian Bakke
Magne Østensen
Ragnhild Halvorsen
Morten Pettersen
Hanne M. Nøkleby
Siv Gunhild Grøneng

Oss imellom

Eline Feiring

Aktuelt i foreningen

Kirti Mahajan Thomassen
Lise Berit Johannessen
Anders Taraldset

På tampen

Henrik Syse