Å røyke eller ikke røyke

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Frontene er etter hvert blitt ganske klare: På den ene siden moralismen og den oppkjøpte vitenskapen, på den andre liberalhumanistene med Per Fugelli og Erik Nord som de mest markerte deltakerne. Man har også lagt merke til at alt fra Legeforeningen til SVs Olav Gunnar Ballo har knelt sammen med Dagfinn Høybråten og velsignet den nye røykeloven.

  Jeg er en av dem som med hånden på hjertet kan si at jeg aldri har tatt et drag av en sigarett eller det som strammere er, selv ikke i min syndige ungdom. Som lege og kirurg er jeg klar over tobakkens skader og forsøker å påvirke alle til å slutte å røyke. Jeg er også enig i at sjenerende passiv røyking må unngås. Men der slutter samstemtheten med formynderstatens moralister. For jeg tror på humanismen og det rasjonelle valg. Derfor er jeg en varm tilhenger av Fugellis argumentasjonsmåte og de fleste av standpunktene hans.

  En ung venn av meg døde for et års tid siden av leukemi. Hans beste trøst de siste månedene var røyken. Mellom cellegiftkurene stod han til stadighet tynnkledd ute i snødrevet og tok seg en blås, for det var jo kriminelt å røyke innendørs på sykehuset. Han ble tynnere og tynnere og hostet stadig mer for hver gang jeg så ham. Jeg tok med en tykk jakke til ham, men han torde ikke ta den på – sykepleierne kunne jo forstå. Med svekket immunforsvar er jeg sikker på at han døde måneder før han hadde behøvd på grunn av røykeforbudet. Jeg vurderte etter hans død å klage røykeforbudet inn for Menneskerettsdomstolen. Men jeg har ikke gjort det, for jeg føler at fanatikernes makt er for overveldende.

  Både Legeforeningen og regjeringen går inn for å gjøre alle sykehus røykfrie. Personell og pasienter skal ikke engang lenger kunne stå utenfor og røyke – det lukter og de er dårlige eksempler, må vite! Loven er etter min mening inhuman. Sykehusene skulle være en humanismens høyborg. Skal for eksempel terminale pasienter ved Radiumhospitalet bli nektet et sted å røyke? Min oppfordring til personell og pasienter er helt klar: Saboter de ekstreme utslagene av røykeloven, ta kontroll over eget liv og egen arbeidsplass!

  Folk må ut fra opplysning og forståelse ta avgjørelser om egen helse. Derfor er antirøykfanatikerne en negativ faktor, både for røykeavvenning, nøytral forskning og demokrati. Jeg kjenner flere som vurderte å stumpe røyken, men som nå avventer i ren opposisjon.

  Den fundamentalistiske holdningen er et autoritært overgrep på enkeltmennesket. Hvem vil være med i et antiautoritært forum, en gruppe som kan diskutere røykelov og andre utslag av autoritær tenkning? Ta kontakt på l-dan-e@online.no hvis du er interessert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media