Haloperidol og olanzapin er like effektive

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Olanzapin er et annengenerasjonsantipsykotikum som har fått stor utbredelse i behandlingen av schizofreni, men effekten er ikke bedre enn ved haloperidol.

I en amerikansk dobbeltblind, randomisert, kontrollert studie av 309 pasienter ble olanzapin (5 – 20 mg/dag) sammenliknet med haloperidol (5 – 20 mg/dag) i ett år (1). Pasientene hadde schizofreni eller schizoaffektiv lidelse, betydelige symptomer og hadde hatt redusert funksjon i minst to år.

Det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene med hensyn til gjennomføring, symptomer, livskvalitet eller ekstrapyramidale bivirkninger. Bruk av olanzapin var assosiert med redusert forekomst av akatisi og bedre hukommelse, men midlet har betydelig høyere pris og er forbundet med vektøkning.

– Det er ulike oppfatninger om olanzapin har bedre effekt på psykosesymptomer enn haloperidol. De fleste finner at olanzapin har mindre ekstrapyramidale og seksuelle bivirkninger og gir høyere grad av subjektivt velbefinnende samt økt kognitiv kapasitet. Problemet med olanzapin er økt risiko for vektøkning, sier professor Hugo Jørgensen, Psykiatrisk institutt, Universitetet i Bergen.

– Studien er et eksempel på at man bør se på metodekapitlet før man bestemmer seg for å huske resultatene. I 17 sentre ble journalene fra 4 386 potensielle pasienter skannet for inklusjon. Studien endte opp med å inkludere 309 (7 %). Det er uklart hvor mange som fullførte studien. Ifølge teksten kan det være enten 43 % eller 59 %. Uansett er det «de få utvalgte» som blir undersøkt, og vi må spørre oss i hvilken grad man kan bli klok av dette.

Det virker urimelig at studien konkluderer med at det ikke var forskjell på ekstrapyramidale bivirkninger, både fordi olanzapin gav mindre akatisi og fordi alle pasienter som fikk haloperidol, samtidig fikk et antikolinergikum. Jeg mener det nå er mest interessant å sammenlikne andre preparater enn olanzapin og haloperidol, sier Jørgensen.

Anbefalte artikler