Kloke utfordringer til fastlegene

Per Vaglum Om forfatteren
Artikkel

Nessa, John

Medisin og eksistens

Samtale og psykodynamikk i allmennmedisin. 209 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003. Pris NOK 298

ISBN 82-05-31420-9

John Nessa er en kollega det er all grunn til å lytte til. Hans erfaringsområde er videre enn de flestes: allmennmedisinsk privatpraksis, psykiatri og psykoterapi, kvalitativ forskning, doktorgrad, kommunelege. I denne boken formidler han til sine kolleger et interessant og engasjert destillat av det han har hentet seg fra 50 000 praksiskonsultasjoner, forskning, lesing, filosofering og refleksjon. Han deler med oss det han har merket seg. Dette er dette han har funnet som det viktigste. Og det er vel verdt å ta imot det, motforestillinger vekker han selvsagt også.

I åtte lettleste, men substansielt rike essays går han gjennom temaene språk og kommunikasjon, narrativ medisin, utviklingspsykologi, ulike former for samtaleterapi, de mange typer legeroller og legenes balansering mellom makt og avmakt, for å avslutte med allmennmedisinens historie. Nessa fremstår som en brobygger mellom flere fag. Han argumenterer for eksempel overbevisende om betydningen av å øke allmennlegens kompetanse i psykoterapeutiske metoder tilpasset allmennmedisinen. Han minner om hvilke fordeler allmennmedisinen har ved systematisk å bruke den relasjonen som bygges opp over tid til alle slags pasienter. Utfordringen er å se nødvendigheten og betydningen av at allmennlegen tar et psykoterapeutisk ansvar, og så legge opp videre- og etterutdanning i samsvar med denne forståelsen.

Det at allmennlegen er lett tilgjengelig, og at pasienten ikke skal føle seg avvist, er etter Nessas mening på mange måter nøkkelen til et velfungerende helsevesen. Skal fastlegen orke dette i årevis, må hun kunne håndtere «vanskelige» pasienter på en helsefremmende måte. Og hun må kunne forholde seg på en trygg og avstresset måte til det kompliserte samspill av biopsykososiale faktorer som avgjør den enkeltes helse eller sykdom. Nessas bok kan bidra til dette, både på kunnskaps- og holdningssiden.

Anbefalte artikler