To legemidler bedre enn ett ved prostatahyperplasi?

Petter Jensen Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Kombinasjonsterapi med alfablokker og 5alfa-reduktasehemmer gir bedre effekt enn monoterapi ved benign prostatahyperplasi.

Alfaadrenerge reseptorantagonister, som virker på glatt muskulatur i prostata, og 5alfa-reduktaseinhibitorer, som hemmer vekst av prostata, benyttes ofte i behandlingen av benign prostatahyperplasi.

I en dobbeltblind studie med 3 000 menn ble doxazosin (alfablokker) og finasterid (5alfa-reduktasehemmer), alene eller i kombinasjon, sammenliknet med placebo over gjennomsnittlig 4,5 år (1).

Effekten på sykdomsprogrediering var signifikant bedre ved kombinasjonsbehandling enn ved både placebo (66 % risikoreduksjon), doxazosin alene og finasterid alene. Risikoen for urinretensjon og behovet for invasiv behandling var signifikant redusert ved kombinasjonsbehandling og ved finasterid alene, men ikke ved doxazosin.

– Fordi disse midlene har ulik virkningsmekanisme, har det vært logisk å tenke seg at kombinasjonsbehandling skal ha bedre effekt enn monoterapi. Likevel har tidligere studier med opptil ett års oppfølgingstid ikke kunnet bekrefte dette. Denne store og vel gjennomførte studien har lengre oppfølgingstid og viser altså best effekt ved kombinasjonsbehandling, sier overlege Trygve Talseth ved Rikshospitalet.

– Det er likevel usikkert om studien vil endre klinisk praksis for flertallet av pasientene, sier Talseth, som peker på at kostnadene ved kombinasjonsbehandling er høye. – Man bør prøve å selektere de pasientene som mest sannsynlig vil trenge invasiv behandling eller som har størst risiko for urinretensjon til slik behandling.

Anbefalte artikler