Misbrukere og medisiner

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Undertegnede jobber med unge og rus i en kommune i Norge. Jeg har kontakt med leger, fordi de unge går dit med sine problemer, som de ikke relaterer til begynnende ruskarriere. Legen skriver ut medikamenter for plagene, medikamenter som ofte ikke virker. Så ber de unge om B-preparater. Legene sier at de har for lite kunnskaper. Derfor tillater jeg meg å skrive litt om de unges problemer når de ruser seg.

  Både hasj og sentralstimulerende midler gir psykiske lidelser som panikkangst og paranoide trekk. Forskjellen på hasj og sentralstimulerende er at hasj sitter mye lenger i kroppens fettvev og gir en lengre fysisk abstinensperiode. De første 12 dagene er det smerter i muskler, mage og ledd, hodepine, nedsatt allmenntilstand og irritabilitet. De resterende dager og uker er det mye selvransakelser som gir angst og depresjoner, til dels suicidale tanker. Brukere av amfetamin kan også bli svært aggressive, og voldelige handlinger kan bli utløst av bagateller. Ecstasy fører til økt puls, blodtrykk og kroppstemperatur. Dette kan bli en så stor belastning på hjerte og kretsløp at man dør av hjerteinfarkt eller hjerneblødning

  En bivirkning av rusmidler svært få unge er forberedt på, er nedsatt seksuell evne. I begynnelsen av ruskarrieren er det mange som har både evne og lyst utover det normale, spesielt gjelder dette ecstasybrukere. Etter hvert avtar evnen, men noen sentralstimulerende midler virker slik at lysten er i behold. Gutter kan da gå til lege for å få Viagra. I sommer kom det en rapport fra Danmark om samtidig bruk av Viagra og ecstasy.

  «Pillene blir brukt sammen med amfetamin eller ecstasy fordi når man er høy på de stoffer, har man en kolosal sexlyst. Men på grunn av stoffene er selv ikke unge menn i stand til å få reisning,» sier spesiallege i psykiatri ved psykiatrisk avdeling på Hvidovre Hospital, Henrik Rindom. Denne kombinasjonen belaster hjertet voldsomt. Man kan da få hjerteslag og en reisning som fortsetter i timevis og gir store smerter. Dette kan ende med hjertestans. De fleste tilfeller som er registrert, har inntruffet etter voldsomme anstrengelser, men mange unge i dag er underernært og det skal ikke så mye til før belastningen blir for stor.

  Det er mulig at unge mennesker som har problemer med å følge opp jobb/skole eller som har angstproblemer eller smerter i kroppen, bruker rusmidler ukentlig. Plagene kan tilskrives andre årsaker. Mange unge sliter med angst og uro over utviklingen og fremtiden, uten at de dermed bruker rusmidler. Jeg håper vi voksne vil bli mer lydhøre for de unges små og store problemer og tar oss tid til å høre på dem og se dem før vi antar noe som helst… og gir en pille mot det.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media