Om emnevalg i Tidsskriftet

Magne Østensen Om forfatteren
Artikkel

På siste side i årets første nummer, Tidsskriftet nr. 1/2004 (utgitt og mottatt i desember), bringer Tidsskriftet en artikkel med overskriften Da terrorkrigen sporet av (1), forfattet av Henrik Thune, for anledningen presentert som gjesteskribent.

Utenriksfilosofiske emner hører ikke hjemme i vårt tidsskrift.

Anbefalte artikler