Notiser

Artikkel

Saksøker britisk helsevesen for organfjerning

Over 2 000 britiske familier klager landets helsevesen inn for Høyesterett, etter at flere sykehus har fjernet organer fra døde pasienter uten samtykke. En ny forskrift om obduksjoner er på bakgrunn av samme problemstilling under utarbeiding I Norge.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3775

Nominerte til «Det nytter»-prisen

I år deles «Det nytter»-prisen ut for 15. gang, og kommuner fra Larvik i sør til Nessevik i nord er nominert. Det kom inn 139 søknader. Seks av disse er nominert.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3730

Flere dødsulykker i arbeidslivet

48 mennesker døde i arbeidsulykker i 2003, noe som er en økning i forhold til de to foregående årene. Tallet på arbeidsulykker steg fra 37 i 2001 til 39 i 2002. Nå har tallet økt ytterligere, viser ferske tall fra Arbeidstilsynet.

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3738

Ekstremt dårlig idé

Norsk plastikkirurgsk forening og underforeningen Norsk forening for estetisk plastikkirurgi mener TV Norges planer om å lage en norsk versjon av det amerikanske reality-programmet «Extreme makeover» ikke bør gjennomføres.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.gan?id=37167&subid=0

Søkelys på vold som helseproblem

I regi av Verdens helseorganisasjon (WHO) er det opprettet en ny internasjonal koalisjon for å forebygge vold. Ifølge (WHO) dør 1 400 mennesker hver dag som følge av vold.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=3699

Ny veileder om legionellasmitte

Nasjonalt folkehelseinstitutt har utarbeidet en ny veileder om forebygging og kontroll av legionellasmitte fra VVS-anlegg. Veilederen skal gi retningslinjer for hvordan man skal forebygge og kontrollere legionellasmitte.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=3664

Best på elektronisk samhandling?

Det er flest legekontorer i Helse Nord kan sende elektroniske henvisninger, mens Helse Midt-Norge leder an når det gjelder sending av elektroniske epikriser.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=3671

Tvilsom innsamlingsaksjon

Bøssebærere samlet i begynnelsen av januar inn penger fra gavmilde bergensere til «kreftsyke barn på Haukeland». Sykehuset selv var uvitende om aksjonen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3635

Rett og urett er på nett

Alle artikler fra Tidsskriftets spalte Rett og urett i 2003 er nå samlet som på en temaside. Ogsåartikler som publiseres i spalten fremover vil i tillegg til å kunne søkes frem fra fulltekstversjonen, bli å finne på temasiden.

Les mer: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.vistemaoversikt

E-abonnement på ledige stillinger

Det er mulig å bli varslet på e-post om ledige stillinger som annonseres i Tidsskriftet og stillingsdatabasen på nett.

Les mer: www.tidsskriftet.no/pls/spin/pa_profil.passord

Anbefalte artikler