Histologi på en-to-tre

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Cormack, David H.

PDQ Histology

224 s, tab, ill. Ontario: BC Decker, 2003. Pris USD 25

ISBN 1-55009-187-5

PDQ Histology er en kortfattet, instruktiv og forbilledlig godt illustrert kortversjon av hovedelementene i cytologi og histologi, altså en håndbok i mikroskopisk anatomi for medisinstudenter. Forkortelsen PDQ i boktittelen står for «pretty darned quick» – med andre ord vil forfatteren gi en lynrask oversikt over et stort og overveldende fagområde. Boken kan brukes som en innføring i faget og som en grei oppsummering før eksamen. At den foreligger i paperbackutgave og er beskjeden i både vekt og format, gjør at den er lett å ha med seg i sekken og ikke minst inn i mikroskopisalen.

Leserens oppmerksomhet rettes mot grunnleggende anatomiske strukturer som fremkommer i cytologiske og histologiske snitt. I de første sju kapitlene, som utgjør nesten halve boken, redegjøres det for kriterier for å definere og identifisere basale vevstyper og undergrupper av disse: epitel, bindevev (herunder bein- og bloddannende celler og lymfoid vev), nervevev og muskelvev. Så følger åtte kapitler om mikroskopisk anatomi i sentrale organsystemer, fra kretsløp og fordøyelse til endokrine og reproduktive funksjoner.

Bokens absolutte styrke er den visuelle rikdom som kommer til uttrykk gjennom veldefinerte fargefotografier, elektronmikroskopiske bilder og skjematiske fremstillinger av ørsmå vevsstrukturer. De fleste kapitler inneholder summariske tabeller med hovedbegreper og hovedpunkter man bør feste seg ved. Teksten er kompakt og poengtert, dog har den vesentlige mangler. Særlig er basale emner som mikrocellulær anatomi og celledeling overfladisk behandlet, og her må studenten supplere med fordypningslitteratur. Når det er sagt, skal man ikke glemme utgangspunktet, nemlig bokstavene PDQ: Leseren skal kvikt lære å gjenkjenne mikroanatomiske detaljer og få et overblikk over faget. En slik bok har forfatteren fullt ut lyktes med å skape, og derfor vil det være nokså søkt å sammenlikne dette kompendiet med større og tykkere lærebøker. Nevnes må også at det følger med en CD-ROM som inneholder test-deg-selv-oppgaver samt «multiple choice»-spørsmål. Boken er et godt pedagogisk verktøy og kan varmt anbefales.

Anbefalte artikler