Vil være en selvstendig organisasjon

Lise Berit Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Det er ikke aktuelt at vi slår oss sammen med IFSMA, sier Erlend Strønen, leder for Norsk medisinstudentforening (Nmf).

Erlend Strønen understreker at Nmf fortsatt skal være en del av Den norske lægeforening. Foto Lisbet T. Kongsvik

Bakgrunnen for Nmf-lederens uttalelse er at Kristin Brevik, nyvalgt leder for IFMSA-Norge som er en underorganisasjon av International Federation of Medical Students’ Association (1), i sin valgappell uttalte at et langsiktig mål må være å få IFMSA-Norge opp på et tilsvarende nivå som i andre land, nemlig å bli en paraplyorganisasjon for medisinstudentorganisasjonene i Norge.

Norsk medisinstudentforening og IFMSA-Norge har imidlertid nylig fornyet en ettårig samarbeidsavtale for 2004.

– Vi har besluttet å bygge videre på et tilsvarende opplegg som vi hadde i 2003, sier Erlend Strønen. – Avtalen er en intensjonsavtale der vi legger opp til samarbeidsmøter, dessuten vil Nmf ha en representant som deltar på IFMSAs internasjonale møter.

– Vi ønsker fortsatt å være en del av Legeforeningen, fortsetter Strønen, men føler likevel at vi får mye igjen ved å ha kontakt med en stor internasjonal organisasjon som IFMSA. Nmf har et bredt kontaktnett innen Norge og samarbeider med tunge aktører i det nasjonale medisinske miljøet, mens IFMSA har et stort nettverk i over 80 land slik at vi kan dra gjensidig nytte av hverandre, sier han.

– IFMSA er en av de største internasjonale organisasjonene og en viktig aktør i internasjonale høringsprosesser, særlig i forhold til EU. IFMSA har også mye kompetanse når det gjelder utdanningskvalitet, noe Nmf også er svært opptatt av, sier Strønen.

IFMSA er ikke basert på medlemskap. Organisasjonen er ikke tilknyttet de sentrale legeforeningene i de land de er etablert, men fungerer mange steder som den eneste medisinstudentorganisasjonen.

Anbefalte artikler