Flere og mer alvorlige tilsynssaker i 2003

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Statens helsetilsyn behandler stadig flere alvorlige tilsynssaker. Flere leger og sykepleiere mister autorisasjonen.

Foto SCANPIX/Erlend Aas

Misbruk av rusmidler, seksuell utnytting av pasienter og uforsvarlig pasientbehandling er hovedårsakene til at helsepersonell blir gransket. I løpet av 2003 behandlet Statens helsetilsyn 172 tilsynssaker. Halvparten av disse var rettet mot leger.

– Tilsynssakene er blitt flere og mer alvorlige de senere årene, og dette gjenspeiles i reaksjonene som Helsetilsynet gir til helsepersonell. Blant annet er det flere som mister autorisasjonen, uttaler helsedirektør Lars E. Hanssen. Til sammen mistet 56 helsepersonell autorisasjonen i løpet av fjoråret. Misbruk av rusmidler eller andre personlige forhold er hovedårsaken. Blant de 56 var 16 leger og 28 var sykepleiere. 21 av dem mistet autorisasjonen på grunn av rusmiddelmisbruk. Her tror Lars E. Hanssen mørketallene er store, særlig blant leger, som ofte klarer å skjule problemet for omverdenen.

Fire autorisasjonstap skyldtes seksuelt utnyttelse av pasienter, noe Hanssen ser svært alvorlig på. – Slike forhold er aldri likeverdige og det er alltid snakk om utnytting av pasienten. Derfor er reaksjonene fra tilsynsmyndighetene så sterke, sier helsedirektøren.

59 helsepersonell fikk advarsel fra Statens helsetilsyn, og mer enn halvparten av disse er leger. I hovedsak skyldtes advarslene uforsvarlig pasientbehandling. Helsetilsynet har til sammen sendt 10 anmeldelser til politiet for mulige straffbare forhold. Dette er en nedgang i forhold til 2002, men en økning i forhold til 2001, da det ble sendt henholdsvis 14 og sju anmeldelser.

Helsetilsynet har i 2003 gitt 125 administrative reaksjoner med hjemmel i lov om helsepersonell. Kun 19 av de administrative reaksjonene er påklaget til Statens helsepersonellnemnd.

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=3761

Anbefalte artikler