Vaksinasjon av pasienter med allergi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi har med interesse lest Hanne Nøklebys gjennomgang av vaksinering hos allergikere i Tidsskriftet nr. 23/2003 (1). Hovedbudskapet er vi helt enige i – at alvorlige allergiske reaksjoner på vaksine er sjeldne, og at vasovagale reaksjoner er langt hyppigere og ofte blir mistolket som anafylaktisk reaksjon. Vi skulle imidlertid ønsket det var blitt enda tydeligere presisert at de aller fleste barn med kjent eggallergi skal vaksineres på vanlig måte på helsestasjon og ikke behøver å henvises til barneavdeling eller barneallergolog. Slik praksis er mange steder i landet i dag, blir barn med eggallergi ikke vaksinert på helsestasjonen, og ettersom tilgangen på allergologisk service er mangelfull, blir unødvendig mange barn gående uvaksinert i lengre tid.

  Det er rapportert svært få alvorlige vaksinereaksjoner, og det er vanskelig å se av litteraturen at det er rapportert alvorlige reaksjoner som med stor grad av sikkerhet skyldes eggallergi (2, 3). På den annen side er det mye som tyder på at overfølsomhet mot gelatin kan være en større grunn for varsomhet ved vaksinering (4). På Voksentoppen gir vi MMR-vaksine til alle barn som ikke er vaksinert på hjemstedet grunnet eggallergi, og vi har ikke sett alvorlige vaksinereaksjoner. Etter vår mening kan barn med eggallergi trygt vaksineres på helsestasjonen, men vi har anbefalt at lege er til stede når allergikere vaksineres, kanskje først og fremst med tanke på mulige reaksjoner på gelatin.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media