Tromboser etter lange flyreiser

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Tromboembolisk sykdom etter lange flyreiser rammer også passasjerer som ikke flyr økonomiklasse og dem som tar forholdsregler før avreise.

I en studie fra New Zealand har man tatt for seg forekomsten av tromboembolisk sykdom etter lange flyreiser. Nesten 900 passasjerer fikk målt D-dimer før avreise, og de 112 som hadde positiv test, ble undersøkt igjen to uker etter landing.

Etter tre måneder ble deltakerne eksaminert per telefon for å avdekke symptomer på dyp venetrombose eller lungeemboli. Fem viste seg å ha dyp venetrombose, og fire hadde lungeemboli. Blant disse hadde to reist «business class», og flere hadde brukt enten acetylsalisylsyre eller kompresjonsstrømper. Alle hadde en total flytid på mer enn 24 timer.

Forfatterne hevder at man bør slutte å bruke uttrykket «økonomiklassesyndrom», og fremhever at forebyggende tiltak ikke beskytter fullstendig mot tromboembolisk sykdom.

– Fordi studien mangler kontrollgruppe er det umulig å anslå hvor mange av trombosene som skyldes flyreisen, sier Jens Hammerstrøm ved Hematologisk avdeling, St. Olavs Hospital. – Inklusjonsmåten og diagnostikken har sannsynligvis også ført til at forekomsten av tromboembolisk sykdom er høyere enn i den praktiske hverdagen. Likevel kan resultatene tyde på at det er flere som får tromboser etter lange flyreiser enn det man hittil har antatt.

Hammerstøm mener at problemstillingen får større oppmerksomhet enn den fortjener: – I et samfunnsmedisinsk perspektiv er problemet lite, og globalt sett angår det bare de aller best stilte, påpeker han.

Anbefalte artikler