Verdens helse

Bernt Lindtjørn Om forfatteren
Artikkel

Behandling og vaksinering mot Ebola-virus

Fryktede hemoragiske febersykdommer i Afrika omfatter blant annet sykdommer forårsaket av Marburg-virus, Ebola-virus, Rift Valley-febervirus og Lassa-viruset. Infeksjon med Ebola-viruset fører til en dødelig sykdom preget av ukontrollerte blødninger. Det er først og fremst disseminert intravaskulær koagulasjon som fører til multiorgansvikt og død.

En forskergruppe har nå prøvd ut rekombinant nematodeantikoagulantprotein c2 (rNAPc2) blant aper med Ebola-virus (1). Dette er et nytt middel som også prøves ut ved venetrombose. En tredel av apene som fikk behandling, overlevde, mens apene som ikke fikk behandling, døde. Verdens helseorganisasjon anbefaler å prøve denne type behandling på mennesker ved neste utbrudd av Ebola. Det er mulig at midlet også kan hjelpe mot andre hemoragiske febersykdommer.

Nylig rapporterte en annen gruppe god effekt av en ny Ebola-vaksine hos aper (2). Allerede etter fire uker hadde de vaksinerte apene god beskyttelse mot Ebola-infeksjon. Dersom vaksinen viser seg å være sikker og effektiv hos mennesker, kan den brukes for å begrense omfanget av Ebola-epidemier. Ved å vaksinere risikogrupper og befolkningen i tilgrensende områder (ringvaksinering), vil epidemien kunne begrenses. Liknende vaksinasjonsstrategier ble benyttet i bekjempelsen av kopper.

Anbefalte artikler