50 døde av Dent-o-sept-smitte?

Artikkel

Inntil 50 mennesker kan ha dødd som følge av smitte fra munnpenselen Dent-o-sept. Norsk helsepersonells kunnskap om munnhygiene er til dels mangelfull. Det er konklusjonen i den endelige rapporten om Dent-o-sept-saken fra Sosial- og helsedirektoratet, Helsetilsynet og Folkehelseinstituttet. Av de 231 pasientene som ble smittet døde 71 mens de var innlagt på sykehus. 21 av pasientene døde trolig av andre årsaker. Hos 50 pasienter er det en sannsynliggjort eller usikker sammenheng mellom infeksjon og død.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3789

Anbefalte artikler