Alltid beredt

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Foto per.e.tandberg@frostdesign.no /Norsk Luftambulanse

Uansett vær- og føreforhold eller hvor i landet en ulykke finner sted, er det ett imperativ som gjelder i all prehospital akuttmedisin: Vær beredt. Livreddende og stabiliserende førstehjelp, initial behandling og transport til sykehus må skje raskt og systematisk for å minimalisere skadens omfang og faren for tap av liv – enten det dreier seg om et ulykkestilfelle eller et livstruende hjerteinfarkt.

Omstillingene i helsevesenet de siste årene har skjerpet kravene til kompetanse i den prehospitale tiltakskjeden. Med større vaktdistrikter, færre sykehus og flere behandlingsoppgaver utenfor sykehus er det behov for å ruste opp ambulanse- og legevakttjenesten og legge forholdene til rette for kunnskapsutvikling og teamarbeid. Behandlingskvalitet og pasientsikkerhet avhenger av en samordnet tiltakskjede som er i stand til å definere mål, identifisere problemer og bruke erfaringer og resultater til å planlegge en optimal og hensiktsmessig akuttmedisinsk beredskap. At dette er både et faglig, organisatorisk og politisk ansvar, er hovedbudskapet i flere artikler om prehospital akuttmedisin i dette nummer av Tidsskriftet.

Til sjuende og sist har den enkelte lege, sykepleier eller ambulansearbeider et faglig og yrkesetisk ansvar for å holde seg oppdatert og tilegne seg nødvendige akuttmedisinske ferdigheter. Øvelse gjør mester.

Anbefalte artikler