Stadig flere legemedlemmer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Andelen medlemmer blant leger under 67 år i Norge er i dag høyest for godkjente spesialister (95,9 %) og for kvinner (95 %).

  Siden stiftelsen i 1886 har Legeforeningen økt medlemstallet med 3800 prosent. Foreningen ble stiftet med 462 leger som medlemmer. De første fire årene økte medlemstallet bare med 30 leger. Siden har det økt raskt og noenlunde fulgt utviklingen i antallet leger. Veksten var imidlertid svak på 1910-tallet og under annen verdenskrig.

  Tabellen viser utviklingen i medlemstallet hvert femte år siden stiftelsen; fra 1960 for hvert enkelt år. Medisinstudentene ble medlemmer av Legeforeningen i 1987. Tidspunktene varierer noe. Tallene for 1991–99 gjelder per mai måned, for 2000–02 per 1. februar og for 2003–04 per 1. januar.

  Statistikken for antallet leger i Norge for store deler av perioden 1886–2004 er for upålitelig til at vi kan få frem gode anslag for hvordan andelen medlemmer blant leger i Norge har utviklet seg over lang tid. Fra Legeforeningens legeregister vet vi imidlertid at andelen medlemmer blant leger under 67 år i Norge har holdt seg noenlunde stabil, omkring 90–95 %. Per 1. januar er andelen medlemmer 92,0 % for menn og 94,4 % for kvinner, 95,9 % for godkjente spesialister og 89,2 % for ikke-spesialister, 95,5 % for norske statsborgere og 78,8 % for utenlandske statsborgere. Andelen medlemmer er omkring ett prosentpoeng lavere enn normalt fordi totalt 195 legemedlemmer er utmeldt pga. manglende kontingentinnbetaling i 2003. Erfaringer fra senere år har vist seg at andelen tar seg opp igjen til normalt nivå i løpet av noen måneder etter slike utmeldinger.

  Årsaken til at veksten fremstår som lav fra 2002 til 2003 er at medlemstallet for 2000–02 gjelder per 1. februar, etter registrering av eksamenslistene for Universitetene i Oslo og Bergen, mens medlemstallene for 2003–04 gjelder per 1. januar, før registrering av disse listene. Årsaken er at tidspunktet for turnusstart er flyttet fra 15. januar til 15. februar, samt at tidspunk-tet for avsluttende eksamen ved Universitetet i Oslo dermed er blitt flyttet tilsvarende. Medlemstallene for medisinstudentene fremstår dermed tilsvarende for høyt for 2003–04, sammenliknet med 2000–02. Reelt sett er antallet studentmedlemmer lavere i 2004 enn i 2001. Dette skyldes synkende medlemstall blant utenlandsstudentene, mens det i Norge har vært en svak vekst. Samtidig har det totale antallet medisinstudenter økt betydelig både i Norge og i utlandet, slik at andelen av medisinstudentene som er medlemmer, er klart synkende.

  Tabell

  Medlemstall i Den norske lægeforening 1886–2004. Leger og medisinstudenter

  År

  Leger

  Stud.med.

  1886

  462

  1890

  492

  1895

  610

  1900

  852

  1905

  979

  1910

  1 077

  1915

  1 080

  1920

  1 103

  1926

  1 317

  1930

  1 530

  1935

  1 898

  1940

  2 264

  1945

  2 332

  1950

  2 968

  1955

  3 525

  1960

  3 808

  1961

  3 897

  1962

  3 970

  1963

  4 091

  1964

  4 271

  1965

  4 372

  1966

  4 513

  1967

  4 662

  1968

  4 720

  1969

  4 901

  1970

  5 126

  1971

  5 352

  1972

  5 784

  1973

  5 911

  1974

  6 290

  1975

  6 495

  1976

  6 782

  1977

  7 275

  1978

  7 430

  1979

  7 840

  1980

  8 178

  1981

  8 538

  1982

  8 913

  1983

  9 383

  1984

  9 742

  1985

  10 134

  1986

  10 429

  1987

  11 160

  1 037

  1988

  11 458

  1 099

  1989

  11 766

  1 141

  1990

  11 854

  1 397

  1991

  12 265

  1 479

  1992

  12 660

  1 664

  1993

  13 015

  1 819

  1994

  13 396

  1 976

  1995

  13 775

  2 147

  1996

  14 138

  2 305

  1997

  14 490

  2 528

  1998

  14 951

  2 673

  1999

  15 547

  2 820

  2000

  16 030

  2 872

  2001

  16 732

  3 395

  2002

  17 202

  3 375

  2003

  17 421

  3 483

  2004

  18 086

  3 444

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media