Hvor fet er fet?

Artikkel

Kroppsmasseindeks (BMI) som indikator på sunn eller usunn kroppsvekt kan ikke uten videre brukes på asiatiske folkegrupper, ifølge ny forskning fra USA, omtalt på Natures nettsider. Ifølge en standard satt av Verdens helseorganisasjon (WHO), betyr en BMI-verdi på under 18,5 undervekt, 20,0-24,9 normalvekt, 25,0-29,9 overvekt. BMI på 30 eller mer klassifiseres som fedme og er forbundet med økt risiko for hypertensjon og diabetes. WHO har nå satt ned en arbeidsgruppe som skal samle ytterligere data på feltet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3732

Anbefalte artikler