Lite nytt om borderline

Øyvind Urnes Om forfatteren
Artikkel

Handest„ Peter

Jansson„ Lennart

Nielsen„ Jan

Skizotypi og borderline

116 s, tab. København: PsykiatriFondens Forlag, 2003. Pris NOK 120

ISBN 87-90420-32-2

Målgruppen er primært pasienter, pårørende og andre interesserte, sekundært fagfolk innenfor psykiatri/psykologi. Forfatterne er klinikere og forskere primært innenfor schizotypiområdet på Hvidovre Hospital og Københavns Universitet. Boken omhandler diagnostikk, psykologiske mekanismer og behandling for de to lidelsene. Den er skrevet i et tradisjonelt medisinsk språk, og personlighetsforstyrrelser omtales som «sykdommer». Den er lettlest og oversiktlig. Utgivelsen er sponset av legemiddelfirmaet Janssen-Cilag.

Forfatterne tar utgangspunkt i begrepet grensepsykose, tilstander som ligger tett opp til psykosene og som man tidligere trodde var en form for skjult schizofreni. Etter hvert har man skilt ut to forskjellige personlighetslidelser, schizotyp personlighetsforstyrrelse, som genetisk og biologisk er beslektet med schizofreni, og ustabil personlighetsforstyrrelse, som verken genetisk eller biologisk har dette slektskapet. Man har tatt konsekvensen av dette i ICD-10 og har plassert den shizotype personlighetsforstyrrelsen, «schizotypal lidelse», i samme gruppe som schizofreniene og vrangforestillingslidelsene. Etter min erfaring blir schizotyp lidelse ofte oversett eller feildiagnostisert. Problemene medfører betydelig sosiale og yrkesmessige problemer, og pasientene får for høye forventninger om endring og for lite trygdeytelser.

Boken presenterer oppdatert kunnskap om schizotypiproblematikk, men lite oppdatert stoff om psykologisk forståelse av ustabil personlighet. Her har det skjedd mye de siste ti årene som knytter utviklingsmessige sammenhenger mellom en vanskelig oppvekst og personlighetsmessig uheldig utvikling. Jeg tenker på empirisk utviklingspsykologi, tilknytningsforskning, affektteori og moderne psykoanalytisk teori. Bruk av James Joyce som eksempel på schizotyp personlighet og Marilyn Monroe som ustabil personlighet virker summarisk og overfladisk.

Anbefalte artikler