Kunngjøringer

Artikkel

Nye søknadsfrister for kvalitetssikringsfond II

Fondsutvalget for Den norske lægeforenings fond for standardisering og kvalitetssikring av spesialisttjenesten (Kvalitetssikringsfond II) vedtok i sitt møte 14.11. 2003 å redusere antall søknadsfrister til fondet fra fire til to per år. Søknadsfristene er 1. april og 1. oktober.

Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt følgende:

Det norske Radiumhospital HF godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II i relasjon til spesialistreglene i medisinsk genetikk. Tjenesten godkjennes for inntil to års tjeneste, herunder tellende som ett års genetisk veiledning, 1/2 år cytogenetikk og 1/2 år molekylærgenetikk.

Vedtaket gjelder fra 29.10. 2003.

Feiringklinikken godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe I for inntil ett års tjeneste i hjertesykdommer.

Godkjenningen gjelder fra 10.12. 2003.

Sykehuset Telemark HF godkjennes som gruppe II-utdanningsinstitusjon i relasjon til spesialistreglene i medisinsk biokjemi.

Godkjenningen gjelder fra 10.12. 2003.

Hammerfest sykehus godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II i relasjon til spesialistreglene i hjertesykdommer, med tjeneste tellende for 12 måneder av utdanningen.

Vedtaket gjelder fra 15.12. 2003.

Sentralsjukehuset i Rogaland, Helse Stavanger HF godkjennes som gruppe I-institusjon i relasjon til spesialistreglene i blodsykdommer.

Tjenesten godkjennes for inntil ett års gruppe I-tjeneste i henhold til gjeldende spesialistregler – og for inntil 1 1/2 år, herunder ett år av gruppe I-tjenesten – i henhold til Legeforeningens forslag om endring av spesialistreglene i blodsykdommer, til 2 1/2 års tjeneste ved utdanningsinstitusjon i blodsykdommer.

Det forutsettes at kandidater som tjenestegjør ved hematologisk seksjon, klinikk for blod- og kreftsykdommer, Sentralsjukehuset i Rogaland, supplerer sin gruppe I-tjeneste med minimum seks måneders tjeneste ved avdeling som utfører høydosebehandling med autolog stamcellestøtte.

Godkjenningen gjelder fra 16.12. 2003.

Anbefalte artikler