Trygd-helsepostkassen og brukerbetaling

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Innføring av brukerbetaling for den elektroniske meldingstjenesten mellom leger og sykehus har medført betydelig usikkerhet.

  Brukerbetalingen som er innført fra 1.1. 2004, har medført usikkerhet blant brukerne av Trygd-helsepostkassen, blant annet når det gjelder ordningens levetid. Trygd-helsepostkassen er en elektronisk meldingstjeneste for ulike ledd i helsesektoren, for eksempel mellom lege og sykehus.

  Sosial- og helsedirektoratet har i brev til landets legekontor anført at Trygd-helsepostkassen vil bli lagt ned senest i løpet av 2005. Dette henger blant annet sammen med gjeldende rammeavtale mellom direktoratet og Telenor, om at priser og rabatter for Trygd-helsepostkassen senest opphører ved utgangen av 2005.

  Ifølge Telenor vil en eventuell nedleggelse være avhengig av en konkret vurdering blant annet av abonnementssituasjonen på opphørstidspunktet. Opprettholder Telenor en såkalt e-post X-400-tjeneste, svarende til Trygd-helsepostkassen, kan det enkelte legekontor fortsette sitt abonnementsforhold, men med den forskjell at det ikke lenger finnes en sentral avtale for hele helsesektoren som styrer prisfastsettingen. Telenor forventer at Sosial- og helsedirektoratet i første omgang vil forlenge ramme-avtalen for 2004, slik at de prisene som er oppgitt i direktoratets brev til landets legekontorer også vil gjelde for inneværende år. Sosial- og helsedirektoratet har dessuten rett – men ikke plikt – til å forlenge rammeavtalen for 2005. Det må forventes at fortsatt bruk av Trygd-helsepostkassen etter rammeavtalens opphør vil medføre prisstigninger.

  Les utvikling i saken på www.legeforeningen.no

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media