Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

I dette nummeret

Nyheter

Petter Jensen Gjersvik
Preben Aavitsland
Stig S. Frøland

Medisin og vitenskap

Inger Johanne Bakken
Finn Egil Skjeldestad
Odd Mjåland
Egil Johnson
Gregor Bachmann
Hans H. Elverland
Sigrid Isaksen Sørheim
Ljubisa Borota
Stig-Erlend Bærøy *
Gaute H. Nilsen*
Harald Vik-Mo
Svein Arne Pettersen
Per Morten Fredriksen
Inge B. Brekke
Pål-Dag Line
Øystein Mathisen
Svein Osnes
Svein Olav Kolset
Knut E.A. Lundin
Inger Nina Farstad
Ludvig M. Sollid
Ludvig M. Sollid
Knut E.A. Lundin
Petter Jensen Gjersvik
Jørgen R. Rønnevig

Profesjon og samfunn

Magnhild Hagelia Lange
Anne Gerd Granås
John Gunnar Mæland
Per E. Børdahl
Per E. Børdahl
Gunnar Hasle
Trygve Holmøy
Morten Tandberg Eriksen
Anne-Marie Aas
Per Medbøe Thorsby

Kommentar og debatt

Torbjørn F. Wisløff
Ivar Sønbø Kristiansen
Arild Aspøy
Lars Ole Goffeng
Kaj Bo Veiersted
Rune Moian
Eirik Remo
Are Solli
Jan Erikssen
Tord Høyhilder

Oss imellom

Astrid Marie Lavoll-Nylenna

Aktuelt i foreningen

På tampen

Are Kalvø