Aromatasehemmer effektivt mot brystkreftresidiv

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Letrozol reduserer risikoen for residiv av brystkreft hos postmenopausale kvinner som har fullført tamoksifenbehandling.

  Letrozol er en aromatasehemmer som blokkerer danningen av østrogen fra androgen. Slike medikamenter er annetvalgsmidler ved metastaserende brystkreft hos postmenopausale kvinner.

  I en randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert studie sammenliknet forskerne etterbehandling med letrozol mot placebo hos kvinner som hadde fått postoperativ tamoksifenterapi i fem år (1).

  Den kanadisk-ledede studien omfattet over 5 000 kvinner behandlet for primær brystkreft. Median oppfølgingstid var 2,4 år. Resultatene i favør av letrozolgruppen, både hos dem med og uten spredning til lymfeknuter, førte til at studien ble avsluttet før planlagt tid.

  75 kvinner i letrozolgruppen og 132 i placebogruppen utviklet lokalt eller metastaserende residiv eller ny primærcancer i motsatt bryst. Estimert sykdomsfri fireårsoverlevelse var henholdsvis 93 % og 87 %. Hasardratio i letrozolgruppen sammenliknet med placebogruppen var 0,57 (95 % KI 0,43 – 0,75). Det var 42 dødsfall i placebogruppen mot 31 i behandlingsgruppen, herunder 17 respektive ni tilfeller som følge av brystkreft.

  – Resultatene er svært interessante, og bruk av aromatasehemmere som adjuvant etterbehandling ved brystkreft vil sannsynligvis bli innført i løpet av få år, sier kirurg Ellen Schlichting ved Ullevål universitetssykehus.

  – Ulempen ved studien er den korte oppfølgingstiden, og at vi derfor ikke har fått evaluert konsekvensene av kraftig østrogenhemming over lang tid. Spesielt trenger vi flere data om osteoporose, leddbesvær og hjerte- og karsykdommer. Vi behøver også studier som kan bidra til å avklare betydningen av sekvensering av endokrin terapi samt ideell behandlingsvarighet, sier Schlichting.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media