Kritisk MRSA-situasjon i Stockholm

Nytt fra nett
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Svenske smittevernmyndigheter melder om stadig flere tilfeller av meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) i Stockholmsområdet.

  I et nyhetsbrev fra Smittskyddsinstitutet, søsterinstituttet til det norske Folkehelseinstituttet, betegnes situasjonen i Stockholms-regionen som kritisk. De svenske smittevernmyndighetene frykter en eksponentiell økning i infeksjonstilfeller forårsaket av multiresistente gule stafylokokker.

  Siden 2001 har det vært en tredobling i forekomsten av MRSA-infeksjoner i Stockholm. Andelen MRSA av samtlige stafylokokkinfeksjoner utgjør nå 3,5 %. I resten av Sverige derimot, er det epidemiologiske bildet fortsatt fredelig og uten tegn til utbrudd. Myndighetene karakteriserer imidlertid situasjonen i den svenske hovedstaden som et nasjonalt anliggende, og har iverksatt tiltak for å forebygge spredning.

  Også norske smittevernmyndigheter er på vakt, og har innskjerpet rutinene for testing av både pasienter og helsepersonell fra Stockholms-området. Regelen er at disse bør gjennomgå bakteriologiske undersøkelser når de ankommer Norge, konstaterer Folkehelseinstituttet.

  Tidligere gjaldt kravet om bakteriologisk MRSA-testing bare pasienter fra områder og land utenfor Norden eller Nederland.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3082

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media