Sykehus hevder seg i kommunikasjonstoppen

Artikkel

Diakonhjemmet Sykehus, Helse Bergen og Helse Nord-Trøndelag HF mottok heder på Kommunikasjonsforeningens høstseminar. Steg, eksternbladet til Diakonhjemmet Sykehus, kom best ut med prisen for beste journalistarbeid og andreplass totalt i klassen for eksternblader. I klassen for internblader fikk Freskmeldinga, blad for ansatte i Helse Nord-Trøndelag HF, andreplass. Helse Bergens nettsted www.helse-bergen.no var ett av tre nettsteder som fikk hederlig omtale av juryen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=3039

Anbefalte artikler