Praktisk om diabetes

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Watkins, Peter J.

  ABC of diabetes

  101 s, tab, ill. London: BMJ Publishing Group, 2003. Pris USD 30

  ISBN 0-7279-16939

  Dette er en bok om praktisk diabetes mellitus behandling, både type 1 og 2.

  Den henvender seg både til allmennpraktikere og sykepleiere som behandler pasienter med diabetes, men også spesialister vil ha glede av den.

  Boken er i A4-format og fremstår rikt illustrert med faktabokser og oppsummeringsbokser ved siden av teksten. Teksten er lettfattelig og kapitteloppbyggingen logisk, men det er vanskelig å finne de relevante referansene fordi disse står uten nummerering i hvert kapittel eller alfabetisk bakerst. Referansene er godt oppdatert, bortsett fra noen steder (f.eks. behandling av mikroalbuminuri og nefropati).

  De mange illustrasjonene av praktiske prosedyrer som undersøkelse av føtter og injeksjonsteknikk av insulin, gjør dette til en meget praktisk bok. Likevel er det overraskende at det ikke er laget en god prosedyre for oppstart av insulinbehandling ved diabetes type 2. Spesielt er boken god i beskrivelsen av fotkomplikasjoner og behandlingen av disse. Videre beskrives også praktiske prosedyrer for behandling av hjerteinfarkt hos pasienter med diabetes. Her understrekes viktigheten av å regulere blodsukker i akuttfasen.

  Gjennom hele boken er det relevante sitater fra pasienter med diabetes som en spennende kommentar til den faglige teksten. Det er naturlig å sammenlikne boken med Norsk selskap for allmennmedisins handlingsprogram for diabetes i allmennpraksis fra 2000. Selv om ABC of Diabetes er kortere går den ofte mer i dybden. De mange illustrasjonene er også bedre. Enkelte kapitler er relativt forskjellig fra hva vi gjør i Norge, men inspirasjon fra andre fagmiljøer er stimulerende. Alt i alt gir de vel 100 sidene en god oversikt over hele diabetes feltet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media