Kronerulling gir forskning om lokalsykehus

Artikkel

Samhandlingen mellom lokalsykehus og primærleger i distrikt blir gjenstand for forskning takket være kronerulling blant lokalbefolkning på Rjukan. Det er Nasjonalt senter for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling som skal gjennomføre studien.

I tillegg til å se på samhandlingen mellom primærlegene og sykehuslegene, vil studien drøfte hvilken funksjon lokalsykehusene skal ha i forhold til primærhelsetjenestens tjenestetilbud.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3105

Anbefalte artikler