Virus på offensiven

Minileder
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  For mindre enn 30 år siden uttalte den amerikanske helseministeren at infeksjoner ikke ville bli noen stor trussel mot helsen i fremtiden. Slik gikk det ikke. Infeksjoner som HIV/AIDS er ikke bare blitt en stor medisinsk utfordring, men også en politisk utfordring. Viruset rammer sosialt skjevt, og behandlingstilbudet er urettferdig fordelt. I løpet av en kort uke i november kom både tidligere president i USA, Bill Clinton, og Peter Piot, som leder FNs fellesorganisasjon for bekjempelse av HIV/AIDS (UNAIDS), til Norge for å snakke om dette. De understreket alvoret i situasjonen. Både den 20 år gamle AIDS-epidemien og SARS-trusselen, som oppstod for knapt ett år siden, omtales i dette nummer av Tidsskriftet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media