Virus på offensiven

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

For mindre enn 30 år siden uttalte den amerikanske helseministeren at infeksjoner ikke ville bli noen stor trussel mot helsen i fremtiden. Slik gikk det ikke. Infeksjoner som HIV/AIDS er ikke bare blitt en stor medisinsk utfordring, men også en politisk utfordring. Viruset rammer sosialt skjevt, og behandlingstilbudet er urettferdig fordelt. I løpet av en kort uke i november kom både tidligere president i USA, Bill Clinton, og Peter Piot, som leder FNs fellesorganisasjon for bekjempelse av HIV/AIDS (UNAIDS), til Norge for å snakke om dette. De understreket alvoret i situasjonen. Både den 20 år gamle AIDS-epidemien og SARS-trusselen, som oppstod for knapt ett år siden, omtales i dette nummer av Tidsskriftet.

Anbefalte artikler