Nye retningslinjer for å dokumentere bruk av tortur

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Arbeidet med å etablere retningslinjer for å avdekke bruk av tortur, har tatt et skritt fremover.

  En rekke organisasjoner har deltatt i utarbeidingen av Istanbul-protokollen, som er en håndbok for effektivt å undersøke og dokumentere tortur. Protokollen, som er utgitt under vignetten til FNs høykommissær for menneskerettigheter, anviser både juridiske og medisinske retningslinjer for registrering av individuelle tilfeller av tortur.

  Verdens legeforening (WMA) har, sammen med The International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) i København, fått EU-midler til å utarbeide et opplæringsprogram i bruk av Instanbul-protokollen. Ledelsen i WMA har nylig besøkt Mexico, Uganda og Georgia, tre av landene som er involvert i arbeidet med å etablere et system for avdekking av bruk av tortur. Besøkene inngår som del av et pilotprosjekt, og det er EU-midlene som har muliggjort reisene til de tre landene.

  Prosjektet er laget for å trene helsepersonell og jurister. Hensikten er at de kan samhandle tettere når de bistår personer som hevder de er utsatt for tortur, i å undersøke slike saker og å rapportere funn til juridiske og andre undersøkelseskommisjoner eller -organer.

  James Appleyard, president i Verdens legeforening, sier at det er et trist, men brutalt faktum, at tortur og nedverdigende behandling av enkeltmennesker i noen deler av verden er blitt systematisk og institusjonalisert, selv om mønsteret varierer fra land til land.

  – Det WMA forsøker å oppnå gjennom disse besøkene er å øke oppmerksomheten om denne del av WMAs virksomhet. Vi ønsker å få påtegning fra ulike nasjonale organer om at de vil rette seg etter disse retningslinjene, og til slutt å oppnå at de blir implementert, sier Appleyard i en pressemelding fra WMA.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media