Nytt fra nett

Artikkel

Pasienter mer fornøyde med NPE

Norske pasienter er litt mer fornøyde med Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) enn de var for fire år siden, men fortsatt misfornøyde med saksbehandlingstiden.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3138

Flere kvinner dør av lungekreft

Lungekreft er blitt kreftlidelse nummer én blant norske kvinner, regnet i antall dødsfall. Flere dør av lungekreft enn av brystkreft, ifølge Folkehelseinstituttet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=3076

Offentliggjør vurderinger om blåresept

Statens legemiddelverk ønsker å være mer åpne enn tidligere. Fra 1. november offentliggjør de vurderinger i saker som gjelder blåresept.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3127

Etikk og skikk ved fosterdiagnostikk

Dilemmaer knyttet til anvendelse og regulering av fosterdiagnostikk var tema for et åpent møte i Oslo i slutten av oktober.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3098

Nytt nettsted om bioetikk

Bioetisk forskergruppe ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har laget et nettsted viet bioetikk. Adressen til nettsteder er: www.bioethics.ntnu.no

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3072

Ny veileder om flyktninghelse

En ny veileder skal bidra til at asylsøkere og flyktninger får nødvendig somatisk og psykisk helsehjelp.Veilederen, som er utarbeidet av Sosial- og helsedirektoratet, gir oppdatert informasjon om helsetjenestene som tilbys asylsøkere og flyktninger fra de ankommer landet til de er bosatt i en kommune.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3067

– Tobakk ville ikke blitt tillatt

– Tobakk ville aldri vært tillatt hvis det hadde blitt introdusert i dag, sa Gro Harlem Brundtland under lanseringen av Sosial- og helsedirektoratets tobakkskampanje. Informasjonsmateriell om kampanjen er sendt allmennleger, privatpraktiserende spesialister, lungeleger, kardiologer og bedriftsleger.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=3045

Doktorslaget i golf 2003

Doktorslaget, det årlige laugsmesterskapet i golf, ble i år arrangert på Nes Golfbane, Vormsund i Akershus. Klar vinner denne gang ble Jan Petter Seip Lindås på 82 slag.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3133

Vil finne årsakene til leppe-ganespalte

Med utgangspunkt i et omfattende datamateriale, skal forskere nå se på samspillet mellom genetiske og miljømessige faktorer som forårsaker leppe-ganespalte.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3146

E-abonnement på ledige stillinger

Det er mulig å bli varslet på e-post om ledige stillinger som annonseres i Tidsskriftet og stillingsdatabasen på nett.

Les mer: www.tidsskriftet.no/pls/spin/pa_profil.passord

Anbefalte artikler