Ikke for autodidakter

Per E. Børdahl Om forfatteren
Artikkel

Johanson, Richard

Cox, Charles

Grady, Kate

Howell, Charlotte

Managing obstetric emergencies and trauma

314 s, tab, ill. London: RCOG Press, 2003. Pris GBP 44

ISBN 1-900364-70-0

Britene har vært foregangsmenn og kvinner i en aktiv opplæring av, og krav som stilles til spesialistkandidater. De spesielle eksamenene for spesialister i fødselshjelp og kvinnesykdommer har gitt en imponerende teoretisk standard, en standard vi andre bør strekke oss etter.

Behovet for andre læringsmodeller enn mester-lærling-modellen blir stadig mer påtrengende i de praktisk medisinske fagene. Arbeidstiden blir kortere, legene flere og den praktiske erfaring mindre. Fødselshjelp er et fag der uventede og dramatiske hendelser kan skje på ubeleilige tidspunkter. Selv om de er relativt sjeldne, krever de ofte rask og effektiv handling. Dette er bakgrunnen for MOET-konseptet, som står for Managing obstetric emergencies and trauma, og boken er en kursmanual for et velprøvd konsept. Det preger den på godt og ondt.

Formatet er uhendig – A-4 på flere enn 300 sider. Ikke noe å ha i lommen. Det positive er at teksten er bygd opp punktvis og uten småprat. Boken er ment å være et hjelpemiddel ved planlegging av kurs i praktisk fødselshjelp ved våre kvinneklinikker. Opplegget burde imidlertid være en selvsagt del av undervisningstilbudet, både for spesialister og spesialistkandidater. Den bør likevel ikke brukes reservasjonsløst. Flere temaer som tas opp vil nok finne andre, og ikke dårligere, løsninger ved norske avdelinger.

Anbefalte artikler