Miljørettet helsevern i arktiske omgivelser

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

En særdeles aktiv gruppe samfunnsmedisinere i Finnmark deltok i høst på et kurs om samfunnsmedisinske problemstillinger på Svalbard.

Odd Ingerød Olsen, sysselmann på Svalbard, engasjerte tilhørerne om beredskap i fredstid og krig. Foto Ellen Juul Andersen

Blant temaene på kurset, som gikk over to dager i september, var den nye veilederen i miljørettet helsevern – sett i sammenheng med ny forskrift om slikt vern – samt orientering om lovverk som regulerer Svalbard.

Sysselmann Odd Ingerød Olsen stod for innledningen. Hans foredrag hadde øygruppens beredskapsarbeid i fredstid og krig, med vekt på risiko og sårbarhet, som tema. Med sin tidligere bakgrunn som politimester i Sør-Varanger, gav Ingerød Olsen finnmarkingene viktige bidrag i forståelsen av hvordan oppgaver kan løses.

Det var Mona Søndenå, kommuneoverlege i Kirkenes og Eystein Straume, fylkeslege i Finnmark, som hadde laget opplegget for kurset. Dette bidrog til entusiasme og en faglig fordypning som virkelig engasjerte gruppen.

Anbefalte artikler