Shaken, not stirred

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Havemann, Joel

  A life shaken

  My encounter with Parkinson’s disease

  179 s. London: The Johns Hopkins University Press, 2002. Pris USD 26

  ISBN 0-8018-6928-5

  A life shaken er en bemerkelsesverdig bok. Den er både en intelligent, følsom og ikke minst selvopplevd beretning om et liv med Parkinsons sykdom. Samtidig gir den en oppdatert og lettfattelig gjennomgang av sykdommen og dens behandling. Joel Havemann er redaktør i Los Angeles Times, og er en rutinert og skrivefør journalist. Gjennom drøyt ti år har han gjennomlevd de fleste faser av Parkinsons sykdom, fra skjelving i en arm til en tilværelse preget av lammende rigiditet, inkontinens og hjelpeløshet. Han kan derfor skrive om sykdommen med den autoritet som følger den dypeste innsikt.

  Mestersykket i A life shaken er imidlertid kombinasjonen av den nære, nesten poetiske beretningen om et liv som snus på hodet og en fremragende populærvitenskapelig gjennomgang av sykdommens patofysiologi og behandling. Havemann har satt seg meget godt inn i sin sykdom. Til dette har han hatt hjelp av sin nevrolog siden 1990, professor Stephen Reich ved Johns Hopkins senter for bevegelsesykdommer. I forordet skriver Reich at samarbeidet om boken har fått ham til å føle seg mer som en fødselshjelper enn som nevrolog.

  A life shaken vil være av verdi både for leger og annet helsepersonell som møter pasienter med Parkinson, men også for pasienter og ikke minst deres pårørende. Det medisinske innholdet holder så høy kvalitet og er så oppdatert at jeg antar de fleste leger vil ha faglig utbytte av å lese boken. Kvaliteten gjenspeiles for øvrig i en rekke glimrende anmeldelser i prestisjetunge medisinske tidsskrifter som JAMA, Neurology og ikke minst Stephen B. Dunnetts anmeldelse i Nature Medicine: «The elegance and professionalism that he brings to this task provide not just a «good read», but through his synthesis of scientific, clinical, and personal perspectives, an inspiration for all.»

  Dessverre er boken ikke oversatt til norsk. Den kan bestilles direkte fra forlaget gjennom Internett: www.press.jhu.edu/press/index.html

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media