Nytt om navn

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Anders Seim fikk Karl Evangs helseopplysningspris 2003

  Anders Seim fikk Karl Evangs helseopplysningspris 2003

  Allmennlegen Anders Seim mottok prisen under det årlige Karl Evang-seminaret i Oslo. Prisen er delt ut i mer enn 20 år, og går til en person eller organisasjon som har gjort en fortjenstfull innsats innen helseopplysning/helsefremmende arbeid. Det er første gang prisen går til et prosjekt utenfor landets grenser, og Seim gir prispengene på totalt 35 000 kroner til Medisinstudentenes Humanitæraksjon 2003, Utrydd Guineaorm.

  Seim fikk helseopplysningsprisen for sitt mangeårige arbeid med å utrydde sykdommen dracunculiasis – en smertefull og invalidiserende sykdom som skyldes guineaorm. I 1980-årene oppstod det mer enn tre millioner nye tilfeller av dracunculiasis årlig. Sykdommen er nå redusert med 98 % og finnes bare i 12 land. Den kan bli den neste sykdommen som utryddes helt ved folkeopplysning og enkle tiltak for å hindre smitte.

  Anders Seim (f. 1948) bor på Nesodden, ble cand.med. i Oslo 1978, er spesialist i allmennmedisin og har en Master of public health fra 1988. De siste årene har han viet hele sitt yrkesliv til å utrydde tropesykdommer. Arbeidet forutsetter økonomiske støttespillere og et stort internasjonalt nettverk. Dette har prisvinneren ivaretatt gjennom organisasjonen Health & Development International, som han selv har grunnlagt. Viktige samarbeidspartnere er Carterstiftelsen og Norsk Hydro.

  Heder til Liv K. Hatle

  Heder til Liv K. Hatle

  Professor Liv Kristin Hatle, (f. 1936), er i forbindelse med en stor europeisk hjertekongress i Wien, tildelt den internasjonale prisen Gold Medal of European Society of Cardiology. Hun får prisen for sin fremragende forskningsinnsats innen klinisk kardiologi med vekt på utvikling av ultralyddiagnostikk.

  Liv K. Hatle er en ledende kapasitet på sitt forskningsfelt og har tidligere mottatt flere priser og utmerkelser. Ved siden av å være gjesteprofessor ved Universitetet i Leuven, Belgia, arbeider hun ved hjertemedisinske avdeling, St. Olavs Hospital i Trondheim.

  Utfordret av studenter 50 ganger

  Utfordret av studenter 50 ganger

  I løpet av et par tiår har et halvt hundre medisinstudenter høstet allmennmedisinsk erfaring av fastlege Jo Telje på Vinstra. – Utfordrende og lidderlig moro, sier Telje selv.

  Utplassering av medisinstudenter hos allmennleger er en veletablert ordning ved de medisinske fakultetene. Jo Telje har tatt imot studenter siden 1982. Frem til midten av november 2003 var den 50.ende i rekken, Anne Storlien, på plass ved legekontoret i Vinstra sentrum.

  – Når en nysgjerrig student titter deg i kortene, blir vi etablerte leger utfordret på våre ferdigheter. Dessuten har jeg stor glede av å forklare og øse av min erfaring til unge kolleger.

  Slik forklarer Vinstra-legen hvorfor han gang på gang har åpnet kontoret sitt for nye, kunnskapshungrige medisinstudenter. Han understreker at utplasseringen er et positivt løft for samtlige ansatte ved legekontoret: Alle synes det er spennende å vise sine ferdigheter til studentene.

  – Med seks leger ved kontoret, får studentene se ulike roller og teknikker som en lege kan benytte for å få pasienter på gli. Et annet viktig aspekt er å lære bort hvordan fastleger går inn i samhandling med andre aktører, som trygdekontor og sosialkontor, og til pasientens beste.

  Legekontoret tar imot to studenter årlig med seks ukers varighet. Studentene har litt over ett år igjen av studiene, har midlertidig legelisens og bidrar med konkret hjelp ved kontoret.

  Kongens gull til Jens Hugo Trumpy

  Kongens gull til Jens Hugo Trumpy

  Professor Jens Hugo Trumpy (f. 1926) er tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull for sin innsats ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Han er cand.med. fra Oslo 1952, godkjent spesialist i nevrologi 1963 og i nevrokirurgi 1972, og dr.med. 1971 i Oslo.

  Trumpy har mye av æren for at den nevrokirurgiske avdelingen i Tromsø ble bygd opp, og han var aktiv som nevrokirurg og avdelingsleder til han fylte 71 år. Han holdt også kontakt med allmennmedisin og var i mange år sommervikar ved helsesenteret i Kautokeino.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media