Tropemedisinens bibel

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Cook, Gordon

  Zumla, Alimuddin

  Manson’s tropical diseases

  21. utg. 1864 s, tab, ill. Oxford: Elsevier Science, 2003. Pris NOK 1655

  ISBN 0-7020-2640-9

  I boken belyses hele det feltet som kan kalles medisin i tropene, et mye større tema enn tropemedisin, som tradisjonelt omfatter anvendt entomologi og parasittologi, vektorbårne sykdommer og andre sykdommer som hovedsakelig forekommer i tropiske områder. Målgruppen er leger som skal arbeide i tropene og leger som arbeider med importmedisinske problemer og reisemedisin i rike land.

  Nytt i forhold til 1996-utgaven er underliggende faktorer i tropemedisinen som omhandler primærhelsetjeneste, samarbeid med tradisjonell medisin, genetikk, immunologi, økonomi og etikk. Den praktisk-kliniske delen begynner med et kapittel for hvert organsystem, med fyldige lister over differensialdiagnoser. Dette er nyttig stoff for alle spesialiteter. Helseproblemer relatert til hete, store høyder, ernæring, dyre- og plantegifter, samt vestlige sykdommer som kreft, diabetes, hypertensjon og arteriosklerose har fått plass i en egen del. Det meste av boken er ordnet etter hver enkelt sykdom, og utgjør et fyldig og autoritativt oppslagsverk med oppdaterte behandlingsalternativer, både beregnet på leger med begrensede ressurser til rådighet, og leger i rike land. Siden 1996 er det kommet oppdaterte utbredelseskart, noe som er spesielt nyttig når det gjelder arbovirusinfeksjoner. Kapitlet om HIV/AIDS, hvor vi bl.a. lærer at smittebærerne heller skal betraktes som en ressurs enn et problem, overflødiggjør riktignok ikke annen litteratur på området. Blant vedleggene er det et nyttig kapittel om tropemedisinsk laboratoriediagnostikk i tillegg til kapitler om parasitters og insekters biologi og bekjempelse. For identifisering av de aktuelle dyrene trengs imidlertid supplerende litteratur. Nytt i denne utgaven er mange fine fargebilder. De fleste illustrasjonene er imidlertid i svart-hvitt, så man trenger et tropemedisinsk atlas i tillegg til denne boken.

  Dette er den beste læreboken i tropemedisin som finnes. I våre dager kan tropemedisinske problemstillinger dukke opp hvor som helst, så boken bør finnes ved alle større norske sykehus.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media