Stamceller med terapeutisk potensial

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Amerikanske forskere har gjort fremskritt med å fremstille selekterte nerveceller med terapeutisk potensial ved Parkinsons sykdom.

  I flere år har Lorenz Struder og medarbeidere arbeidet med kjerneoverføring eller såkalt terapeutisk kloning som basismetode for utvikling av dopaminproduserende nerveceller fra embryonale stamceller hos mus. Til nå har forsøkene vært begrenset av at cellekultiveringen har vært svært ressurs- og tidkrevende, og at cellene har fremvist stor fenotypisk variasjon og manglende funksjonell spesifisitet.

  Nye teknikker for kokultivering med stromale musestamceller ser ut til å løse noen av problemene (1), og gjør det mulig å differensiere embryonale stamceller til nerveceller og gliaceller in vitro. De nye cellene antar egenskaper og fenotyper som er spesifikke for ulike deler av hjerne og ryggmarg. Således har man identifisert subtyper som produserer dopamin, GABA eller serotonin.

  Forskerne har i første rekke sett på dopaminerge nerveceller, som de påviste ved elektronmikroskopi, deteksjon av transmitterfrigjøring og andre intracellulære målinger. Endatil viste de at transplantasjon av dopaminerge celler derivert fra embryonale stamceller gav en viss kjemisk og histologisk korreksjon av Parkinsons sykdom i en musemodell, to måneder etter at cellene ble injisert i dyrene.

  – Forsøkene bidrar til å styrke håpet om at det kan bli mulig å fremstille stamceller til terapeutisk bruk ved Parkinsons sykdom, sier seksjonsoverlege Torstein Egeland, Immunologisk institutt ved Rikshospitalet.

  Men veien frem er lang, påpeker han: – Den store utfordringen er å dyrke frem celler som har pasientens eget arvemateriale, som kan opprette en stabil og langvarig produksjon av dopamin og som kan gi en vedvarende lindring av Parkinsons sykdom.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media