()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Overlege Purushottam Tryambak Katredøde 1.9. 2003, 67 år gammel. En sentral person innen akuttmedisin ved Harstad sykehus er dermed gått bort, og miljøet har mistet en dyktig og god kollega. Katre kom fra India, og han hadde arbeidet i Nederland i tre år da han i 1976 kom til Harstad sammen med sin familie. Harstad sykehus ble siden hans arbeidsplass. Hans kone, Sunanda, begynte å arbeide som gynekolog ved sykehuset.

  Som spesialist i anestesi, ble Purushottam Tryambak Katre den første faste overlegen innen dette fagfeltet ved vårt sykehus. Han ble med i etableringen av akuttavdelingen i det nye sykehuset, som da stod ferdig, og hadde i en årrekke funksjonen som avdelingsoverlege.

  I tillegg til familien, spilte arbeidet en sentral rolle i Katres liv. Han trivdes med det selv om vaktbelastningen til tider var stor. I lange perioder var han eneste overlege i avdelingen og måtte tilbringe mye tid på sykehuset. Katre var tidlig ute med nye teknikker innen anestesi, men klinikken og nærheten til pasientene var likevel det viktigste for ham. Hans rolige vesen skapte trygghet og tillit, selv i de mest akutte situasjoner. Katre likte faglige diskusjoner. Han hadde solid faglig bakgrunn og med sin lange erfaring viste det seg ofte at han hadde rett. Mange er de utdanningskandidater som er blitt lært opp av Katre, og som har fått erfare hans pedagogiske egenskaper. Teori ble avløst av praktisk oppfølging, og ofte var problemstillingene vinklet på en finurlig måte som gjorde at kandidaten husket stoffet.

  Med sin kulturelle bakgrunn hadde Purushottam Tryambak Katre evnen til å være medmenneske på en spesiell måte. Hans visdom var stor og gav ofte grunnlag for ettertanke.

  Overlege Katre har betydd mye for Harstad sykehus. Han gav av seg selv og representerte en sjelden stabilitet og kontinuitet. I årenes løp har han fått mange venner som vil huske ham som den stillferdige person han var, men med stor humor og alltid med et glimt i øyet.

  Selv om Katre tilbrakte mange år i Norge, var det tydelig at det var India som stod hans hjerte nærmest. Regelmessig besøkte han hjemlandet og engasjerte seg også i humanitært arbeid der, blant annet via sitt medlemskap i Lions Club International.

  I tråd med sin religion og tro er Katre stedt til hvile på sin hjemplass Pune i India. Våre tanker går til hans familie, hans kone Sunanda og hans to sønner Sanjay og Shishir.

  Vi lyser fred over Purushottam Tryambak Katres minne.

  «A rose, the lesson of beauty, too soon a memory, but for ever remembered.»

  Frank Nordlund

  Anestesi/akuttavdeling, Harstad sykehus

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media