Overflødig om Internett for kirurger

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Allen, Jeff W.

  The Internet for surgeons

  152 s, ill. New York: Springer, 2002. Pris USD 34,95

  ISBN 0-387-95319-1

  Her kommer nok en bok som skal hjelpe leger, i dette tilfellet kirurger, til å finne frem i informasjonsjungelen på Internett. Forfatteren er amerikansk kirurg og gir på 124 sider en kortfattet innføring i teknologi og praktiske anvendelser.

  Boken starter med en introduksjon om terminologi, historie, teknikk og informasjonssøk. Kapitlene er korte og egnet som en innføring for nybegynnere. Medisinsk litteratursøk kunne med fordel ha vært dekket bredere enn en side, både når det gjelder strategi og aktuelle lenker. Cochrane-biblioteket er, som eksempel, ikke nevnt. Deretter følger kapitler om e-post, chat og hvordan lage egne Internett-sider. Kapitlet om e-post gir en nyttig påminnelse om å sjekke avsenders adresse: Plastikkirurgen som tror han velvillig besvarer en pasients spørsmål om suturfjerning etter brystforstørring, men som i stedet sender en bekreftelse til sladderpressen på at inngrepet er foretatt!

  Siste halvdel av boken så vel som den medfølgende CD-ROM inneholder kortfattede beskrivelser og lenker til aktuelle nettsteder, ordnet etter subspesialitet. Lenkene er så langt jeg kan se oppdaterte, men stort sett begrenset til amerikanske ressurser. Like gode lenkesamlinger kan man selv finne på Internett, biblioteket ved Karolinska Institutet har en god sykdomsorientert oversikt (www.mic.ki.se/diseases/index.html).

  Boken er lettlest, med oversiktlig inndeling og grei layout. Forfatteren har tatt mål av seg til å gi en altomfattende innføring i Internett for kirurger. Den kan kanskje være en hjelp før de første famlende tastetrykk. Jeg tror imidlertid ikke kirurger er så spesielle at de ikke kan nyttiggjøre seg en av de mange generelle innføringsbøker i bruk av Internett. Som introduksjon til kirurgiske ressurser, blir det svært overfladisk når alle spesialiteter skal dekkes. Dertil kommer mangelen på en grundigere innføring i relevante temaer som litteratursøk og en svært amerikanskvektet lenkesamling. Et par timer med egne søk på Internett er både nyttigere og morsommere enn denne boken.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media