Referanseverk om interstitielle lungesykdommer

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Schwarz, Marvin I.

  King Jr, Talmadge E.

  Interstitial lung disease

  Utg. 4. 939 s, tab, fig. Hamilton, Ontario: BC Decker Inc, 2003. Pris USD 175

  ISBN 1-55009-179-4

  Denne boken er etter hvert blitt et referanseverk innen interstitielle lungesykdommer. Den foreligger nå i fjerde utgave og redaktørene har fått med seg en rekke internasjonale eksperter innen klinisk lungemedisin, respirasjonsfysiologi, farmakologi, anestesiologi, patologi og radiologi til å skrive i alt 31 kapitler

  Først presenterers en klinisk tilnærming til pasienter med interstitielle lungesykdommer med oversikt over kliniske, radiologiske og respirasjonsfysiologiske manifestasjoner av denne sykdomsgruppen. Seksjon to tar for seg basale mekanismer, både molekylære, cellulære og genetiske aspekter. For klinikere som ofte frustrerer seg over hvor få effektive behandlingstilbud som finnes for flere av disse sykdommene, har boken også et interessant kapittel om fremtidig medikamentell antifibrotisk behandling. I den siste delen presenterers de ulike interstitielle lungesykdommer.

  En CD-ROM med tekst og illustrasjoner fra boken følger med. Søkeredskaper er enkelt og det er lett å finne frem. Trenger man illustrasjoner til foredrag er platen meget nyttig.

  Det er jevnt over en velskrevet bok med oppdaterte referanser. Redaktørene har hentet inn spesialister på en rekke områder av interstitielle lungesykdommer som styrker innholdet. At det er mange forfattere merkes også på at kapitlene er ulikt oppbygd. Alle kapitlene har for eksempel ikke sammendrag. Det burde de absolutt ha hatt.

  Interstitielle lungesykdommer er en svært kompleks og tallrik gruppe som de færreste spesialister, om noen, har oversikt over. Man savner i en slik omfattende bok en algoritme til hjelp i utredning av disse sykdommene. Et system for å anføre graden av evidens bak ulike påstander om utredning, behandling og prognose ville også ha vært til god hjelp.

  Innvendingene til tross, boken anbefales som et oppslagsverk primært til lungeleger, men også til indremedisinere, radiologer, revmatologer og patologer som utreder og behandler pasienter med interstitielle lungesykdommer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media